Wdrażanie systemu HACCP

w praktyce

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Dzięki systemowi HACCP konsument ma pewność, że produkowana żywność jest bezpieczna.
Podstawę wszelkich działań na rzecz zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej produkowanej żywności stanowią Zasady GHP (ang. Good Hygienic Practice) tj. Dobra Praktyka Higieniczna oraz GMP (ang. Good Manufacturing Practice) tj. Dobra Praktyka Produkcyjna. System HACCP stanowi rozwinięcie tych działań.
Zasadniczym dokumentem międzynarodowym, który szczegółowo opisuje podstawowe wymagania GHP i GMP przy produkcji żywności, a także te, które zobowiązują producentów żywności do ich stosowania jest KODEKS ŻYWNOŚCIOWY (ang. Codex Alimentarius). Jest on systematycznie opracowywany i aktualizowany.

Zarówno zasady GHP i GMP oraz system HACCP są wdrażane obligatoryjnie w każdym państwie Unii Europejskiej we wszystkich zakładach produkujących żywność. GHP, GMP oraz HACCP należą do tzw. Systemów Zarządzania Jakością. Systemy te są związane z różnymi obszarami.

Kwestię bezpieczeństwa żywności i żywienia reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 oraz Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r.) z późniejszymi zmianami.

Zmiany należy na bieżąco śledzić na stronie:
www.sejm.gov.pl
www.eur-lex.europa.eu

ważne

Zarówno zasady GHP i GMP oraz system HACCP są wdrażane obligatoryjnie w każdym państwie Unii Europejskiej we wszystkich zakładach produkujących żywność. GHP, GMP oraz HACCP należą do tzw. Systemów Zarządzania Jakością. Systemy te są związane z różnymi obszarami.

Daj znać co myślisz

Możesz zadzwonić, napisać wiadomość e-mail lub skontaktować się z nami korzystając z tego formularza kontaktowego.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Gwizdała Consulting Joanna Gwizdała z siedzibą w Kończycach Małych (43-410), ul. Miodowa 14. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się tutaj

gwizdała consulting

ul. Miodowa 14

43-410 Kończyce Małe

biuro@gwizdalaconsulting.pl

+48 880 148 834

nip 548-239-24-25

regon 381690400